Riksdagsvalet 2019

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av riksdagen. Finlands riksdag är en enkammarriksdag som består av 200 ledamöter. Riksdagsval ordnas vart fjärde år, vanligtvis den tredje söndagen i april men i år den andra söndagen på grund av att den tredje sammanfaller med påsken. Valdagen är i år den 14 april.

Var och hur kan jag rösta?

Utlandsfinländare har tre olika alternativ för att avlägga sin röst.

1. Under förhandsröstningsperioden på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena utomlands eller i Finland. I Sverige ordnas förhandsröstningen den 3.4 – 6.4 på Finlands Ambassad i Stockholm men även på över 30 andra ställen runt om i landet. Här finner du information om öppettider och röstningsställen i Sverige. Obs! Alla vallokaler håller inte öppet alla dagar. Här finns information om hur röstningen går till.

2.valdagen i Finland på det röstningsställe som anges på meddelandekortet som alla röstningsberättigade ska få hemskickat senast 24 dagar innan valet (om du inte har fått ditt meddelandekort kan du kontakta Befolkningscentralen). Information om röstning på valdagen.

3. Från och med riksdagsvalet 2019 finns det möjlighet att brevrösta från utlandet. Om man vill brevrösta ska man beställa sitt röstkort från justitieministeriet på förhand. Närmare instruktioner och en instruktionsfilm hittar du här. Din brevröst måste vara centralvalnämnden i Helsingfors tillhanda senast den 12.4 kl. 19.

I vilken valkrets röstar jag som utlandsfinländare?

I riksdagsvalet är landet indelat i 13 valkretsar, man kan endast rösta på en kandidat i sin egen valkrets. Utlandsfinländare är röstberättigade i den kommun som var ens senaste hemkommun i Finland (valkretsen senaste hemkommunen tillhör). Om man inte har haft en hemkommun i Finland bestäms hemkommunen enligt moderns, faderns, makan eller makens.

Vad bör jag göra nu?

Även om det är två månader till valet kan det vara bra att redan nu bestämma sig för på vilket sätt man vill rösta. Kommer jag vara hemma när det ordnas förhandsröstning eller borde jag beställa brevröstning? Sen är det dags att hitta en kandidat men det finns det gott om tid för ännu!

Lycka till med ditt val!

Riksdagshuset i Helsingfors.