Studiebesök från Helsingfors Universitet

Igår hade vi ett studiebesök på kansliet i Stockholm av en grupp magisterstuderande vid Helsingfors Universitet. De studerande går för tillfället kursen ”Svenskt i Finland och Finskt i Sverige: Transnationell Kultur och Rumslighet” under ledning av professor Peter Stadius. Innan gruppen besökte FRIS hade man även gjort besök på Finlandsinstitutet och Sverigefinska riksförbundet. FRIS berättade om finlandssvenskarna i Sverige idag, flyttningsströmmar och om förbundets verksamhet. Gruppen hade många bra frågor och diskussion höll på länge. Tack till alla deltagare!

Om du vill veta mer om finlandssvenskar eller göra ett studiebesök hos oss, hör av dig till kansli@fris.nu så berättar vi mer!

Glada Vappen!

Gruppen fick små gåvor av FRIS att ta med sig hem till Helsingfors.