DN:s ledarsida – varför brister svenskarnas koll på Finland?

Håller gränsen: Marskalk Mannerheim följer striderna mot Sovjetunionen i Östkarelen 1941. Foto: Reportagebild/DN

Trots Sverige och Finlands långa gemensamma historia, men också många andra gemensamma nämnare, frågar sig Dagens Nyheters ledarredaktion den 3 maj 2022 varför kunskaperna bland sverigesvenskar om vårt grannland är så begränsad. Beror det kanske på ointresse och/eller finns det andra orsaker?

I takt med det ändrade omvärldsläget i Europa och ett ”fördjupat försvarssamarbete” länderna sinsemellan ifrågasätter de varför exempelvis bara 12% av svenskarna anser sig ha stor kunskap om Finland (Novus 2017). Rent historiskt har ju Finland dessutom varit en del av Sverige längre än Skåne.

Med tanke på att svenska män och kvinnor förväntas strida och dö för Finland – och med tanke på att vi var samma land fram till 1809 – är det slående hur lite vi vet om våra grannar. Det gamla svenska storebrorskomplexet är fortfarande påtagligt

”Med tanke på att svenska män och kvinnor förväntas strida och dö för Finland – och med tanke på att vi var samma land fram till 1809 – är det slående hur lite vi vet om våra grannar. Det gamla svenska storebrorskomplexet är fortfarande påtagligt” skriver de bland annat i ledartexten som du kan ta del av i sin helhet här.

Lämna svar