Nyheter

Fris-Info 3 – 2020

Fris-Info nummer 3 – 2020 innehåller bland annat information om det framflyttade årsmötet som tvingades ställa om till digitalt, en förstudie om ”den finlandssvenska hjärnflyktens” vara och ett distansbesök hos några av våra medlemsföreningar…

Ta del av innehållet direkt via länken eller här på pdf: FRIS-Info 3 – 2020

0

David Johansson


Lämna svar